Tlač v rozšírenom farebnom priestore CMYK+3 – Esko Equinox

Tlač v rozšírenom farebnom priestore CMYK+3 – Esko Equinox

Trh si kladie čoraz väčšie nároky na kvalitu, nápaditosť, a to pri znižovaní nákladov respektíve aspoň ich zachovaní. Klasická tlač pomocou primárnych farieb CMYK má aj pri tých najkvalitnejších technológiách svoje hranice aj jej farebný gamut je daný možnosťami technológie tlače so štyrmi farbami.

Použitie priamych farieb dovolí ísť samozrejme ďalej, ale platí sa za to vyššími nákladmi na tlač a to samozrejme znižuje šancu takýto produkt úspešne predať. Firma Esko už pred rokmi začala so svojím projektom s názvom Equinox, ktorý využíva na zväčšenie farebného gamutu až sedem farieb. O tom, že táto technológia je úspešná svedčí aj fakt že Equinox používa množstvo produkčných digitálnych tlačiarní na simuláciu priamych PANTONE farieb a to prevažne v oblasti packagingu. Typickým príkladom je aj digitálny HP Indigo , ktorý využíva Equinox na konverziu a simulácie farieb pre svoj digitálny tlačový stroj.  V posledných rokoch sa technológia Equinox úspešne presadzuje aj v klasických analógových technológiách, ako sú ofsetová, flexo či hĺbkotlač, kde okrem zvýšenia farebnosti dominuje hlavne ekonomický efekt, ktorý technológia ponúka.

Ako to funguje?

Základný princíp je jasný už z ilustračného obrázku. Zjednodušene povedané, primárne CMYK farby tvoria vo farebnom gamute (viditeľnom Lab priestore) trojuholník, ktorý vymedzuje CMYK priestor, ktorý je schopná tlačiareň vytlačiť. Farby mimo tohto priestoru sa jednoducho touto technológiou vytlačiť nedajú. Technológia Esko Equinox rozšíri pomocou ďalších farieb (max. troch) tento trojuholník až na šesťuholník, tak ako je to zrejmé z obrázku. Tým je možné vytlačiť oveľa väčší počet farieb a zvýšiť pestrosť výstupu resp. využiť tento priestor na tlač priamych najčastejšie PANTONE farieb.

Ktoré sú to tie tri farby?

Najčastejšie to bývajú tieto tri: Oranžová, zelená a fialová. Po anglicky je to: Orange Green & Violet v skratke označované aj ako OGV. Principiálne sa dajú použiť aj iné farby, len musia byť vo farebnom gamute v opačných priestoroch trojuholníka CMY. Niektoré firmy, ktoré tlačia obaly, kde sa nachádza viac farieb z oblasti modrej „Reflex Blue“ používajú túto namiesto fialovej farby. Technológia Equinox sa nazýva aj technológiou fixného farebného gamutu. Znamená to že počet nemusí byť vždy 7  ale môže ich aj 5, alebo 6.

Na čo a pre koho je to dobré?

Ako už bolo spomenuté, hlavné využite je v dvoch rovinách. Zvýšenie farebnej pestrosti výstupu a po druhé, simulácia priamych farieb. Je nutné povedať, že technológia Equinox je používaná hlavne pre druhý aspekt, a to s jasným dopadom zníženia tlačových nákladov pri tlači s priamymi farbami. Prvý aspekt zvýšenia farebnej pestrosti tlače je využívaný v krajinách, ako je USA, kde ide hlavne o efekt. V našich zemepisných šírkach sa jedná skoro výhradne o úsporu pri tlači, to znamená pri tlači v obalovom priemysle, kde Equinox šetrí náklady spojené s tlačou priamych farieb. Equinox je aj nosná technológia prepočtu fixného gamutu lídrov v digitálnych tlačových strojoch ako sú HP Indigo, Epson, Durst a podobne.

 

Kde sú schované ekonomické výhody Equinox?

Samozrejme, použitie technológie Equinox je výhodné hlavne pri tlači obalov, kde sa tlačí hlavne v CMYK v kombinácii s priamymi farbami. Hlavná výhoda je,  že v tlačovom stroji je stále nastavenie farieb, napríklad CMYK OGV  (fixed ink palette). Z toho vyplývajú tieto nasledovné výhody:

 • Kratšie časy prípravy a nábehu tlačového stroja,
 • Úspora materiálu pri rozbehu a nábehu tlačového stroja,
 • Menšie náklady na spotrebu priamych farieb a tým aj časová úspora pri ich obstarávaní,
 • Kombinovanie zákaziek s viacerými Pantone farbami,
 • Sýtejšie a farebnejšie CMYK obrázky a vektorové objekty.
Aktivita Konvenčný ofset Ofset s Equinoxom Dĺžka aktivity
Nastavenie Výmena farieb (2 priame farby)  – 25 min (rovnaký čas)
Výmena platní(6) Výmena platní(6) 3 min (rovnaký čas )
Nastavenie podľa CIP3 Nastavenie podľa CIP3 12 min (rovnaký čas)
Spasovanie farieb  (6) Spasovanie farieb  (6) 2 min
Výroba Tlač Tlač
Celkový čas 42 minút 17 minút 60% úspora času

Na ukážku uvádzam len krátky prípad zo zákazky na ofsetovej tlači so šiestimi farbami a to  CMYK + 2 priame farby. Tu sú hodnoty z praxe, ktoré Esko uvádza, ako to zákazníci používajúci Equinox potvrdili po ročnom používaní. Sú to uvedené hodnoty úspor času z titulu kratšej prípravy tlače.

47%  pri tlači etikiet

50% pri tlači flexibilných obalov

60% pri tlači na hladký kartón

Skrátenie času prípravy, nábehu a rozbehu tlačového stroja je hlavnou výhodou tohto riešenia a má veľký obchodný dopad. Skrátením tohto času sa tlačový stroj skutočne reálne tlačí a nestojí, a teda nezarába. V mnohých  prípadoch nasadenia Equinox firma zistila, že pre zvýšenie kapacity a produktivity nemusí investovať do ďalších strojov. Až taký výrazný vplyv má úspory času v dôsledku kratšej prípravy tlačového stroja.  Nemenej zaujímavé sú aj úspory v oblasti minimalizovania odpadu (makulatúry) či zníženia nákladov spojených s priamymi farbami. Zákazníci oceňujú možnosť kombinovať zákazky s priamymi farbami, ktoré nie sú rovnaké. Takto môžete na jeden hárok, alebo na jeden pás na rotačke, v jednom behu tlačiť vedľa seba zákazky s množstvom rozdielnych PANTONE farieb, ktoré by sa inak museli tlačiť samostatne.

Čo k tomu potrebujeme?

Základom je mať tlačový stroj, ktorý má 5, 6 alebo 7 stolíc, ktorý je udržiavaný v korektnom nakalibrovanom stabilnom stave. V stroji sú fixne naliate všetky potrebné farby napr. CMYK OGV, ktoré sú stabilne tie isté. Stabilné, udržateľné a opakovateľné podmienky na tlačovom stroji je základný kameň úspechu. Stroj len tlačí to, čo dostane na tlačových formách (ofsetové platne, flexo štočky alebo valce pre hĺbkotlač). Všetko ostatné musí zariadiť oddelenie prepress pomocou  technológie Equinox. Zdrojové PDF súbory obsahujúce jednu a viac priamych farieb sa prekonvertujú pomocou zásuvných modulov Equinox do Adobe Photoshopu a do Esko ArtPro do PDF súborov CMYK + OGV (napríklad). Na ripe sa vygenerujú 1 bitové TIFF súbory, pre všetkých 7 separácií, z ktorých sa vytvoria príslušné tlačové formy.  Veľmi dôležitý aj presný nátlačok, ktorý je vernou simuláciou tlače a ktorý často krát jediný bod, ktorého sa tlačiar musí držať. Nátlačok sa generuje softvérom Esko Packproof , ktorý úzko komunikuje so systémom Equinox. Znie to jednoducho, ale skrýva sa za tým množstvo práce, skúsenosti a ladenia, ktoré musí vykonať certifikovaný technik firmy Esko. Nasadenie fixnej palety tlačových farieb je postupná zmena, ktorá sa týka nielen samotného tlačového procesu a prípravy tlače, ale musí si ju osvojiť aj obchodné oddelenie pri kalkuláciách, možnostiach a cenotvorbe.

Na záver

Technológia fixnej palety farieb je určená prevažne pre tlač menších a stredných nákladov na konvenčných tlačových strojoch a prináša vysoký profit prevažne v reálnom využití tlačového stroja. Redukuje náklady na makulatúru, farby a lepšie možnosti pri kombinácii zákaziek s rozdielnymi priamymi farbami. V každom prípade má pre firmu veľmi pozitívny obchodný dopad.

 

Pre podrobnejšie informácie kliknite nasledujúci odkaz: Esko – Equinox

Máte záujem o produkt?

V prípade nejasností nám zanechajte vaše údaje a my vám veľmi radi pomôžeme.

  O nás

  M & P, spol. s r. o. pôsobí na slovenskom trhu už vyše 25 rokov. Ponúkame komplexné hardvérové a softvérové riešenia pre oblasti: výroba reklamy (Signmaking), výroba obalov (Packaging), príprava tlače (Prepress) a ďalšie. M & P, spol. s r. o. je autorizovaným zástupcom globálnych spoločností ako sú: AGFA, ESKO, EPSON, X-RITE PANTONE, GM, ADOBE, JUST, EFI, APPLE, DELL, AUTODESK.

  © Map.sk copyright 2020

  Buďte na dosah

  Hľadáte viac informácií?
  Radi Vám pomôžeme

  KONTAKTUJTE NÁS
  Získajte najnovšie informácie

  Náš newsletter Vám zabezpečí pravidelný prísun noviniek v produktoch, aplikáciách a technológiach.