Špičková meracia technológia na Polygrafickej škole v Bratislave.

V rámci operačného projektu Bratislavského samosprávneho kraja sa začiatkom mája 2023 na Strednej odbornej škole polygrafickej v Bratislave inštalovalo špičkové technológia na meranie a riadenie kvality tlače. Technológia bola súčasťou programu „Materiálno-technické vybavenie odbornej učebne a projekt bol vysúťažený vo verejnom obstarávaní VUC Bratislava, kde najlepšiu ponuku predložila firma M&P spol. s.r.o., ktorá  aj projekt na škole už zrealizovala. Základ projektu tvorí  špičkový spektrofotomter Exact2 od firmy x-rite, merací a vyhodnocovací softvér PressSign od firmy Bodoni a počítač s príslušenstvom.

Pracovisko vybavené touto technológiou bude slúžiť nielen na výuku mladých tlačiarov, grafikov, či operátorov digitálnych tlačových strojov, ale bude aj nástrojom zvyšovanie odbornej úrovne pedagógov, a tak zásadne zvýši kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vďaka tomuto vybaveniu žiaci môžu prakticky vyskúšať najnovšiu technológiu merania priamo pri tlači na ofsetových a digitálnych tlačových strojoch. Spektrofotometer eXact2  so softvérom PressSign umožní okrem bežného vyhodnocovania merania aj riadiť kvalitu a následne stabilitu celého procesu tlače, čo je dnes v produkčných tlačiarňach čoraz dôležitejšia požiadavka.

Okrem  merania  a vyhodnocovania farebných škál počas celého tlačového procesu softvér PressSign Pro vytvára vhodné prostredie na  tzv.  PSO kalibráciu na ofsetovú normu tlače ISO 12647-2.  Spolu s meracím spektrofotometrom x-rite Exact2 meria okrem základné funkcie vyváženia tlačového hárku, vyhodnocuje aj nárastové tzv. „TVI“ krivky pre konkrétne RIP-i  a CTP zariadenia na výrobu ofsetových tlačových platní. Softvér a hardvér pracuje aj s priamymi PANTONE farbami a dokáže simulovať na obrazovke aj rôzne vplyvy farebných deviácií. Merací prístroj x-rite Excat2 umožňuje merať farebnosť nielen bodovo, ale aj tzv. skenovaním, kedy sa sníma celá farebná škála s viacerými políčkami na jeden prechod. Prístroj meria spektrálne, ale aj denzitometricky a tak je pri výchovno-vzdelávacom procese vhodnou pomôckou na názorné ukážky a vysvetľovania princípov merania.

 

Mladý tlačiar či operátor digitálnych tlačových technológií, má teraz možnosť sa nielen teoreticky ale aj prakticky zoznámiť s požiadavkami, ktoré budú na neho kladené v budúcom zamestnaní. Hlavný prínos realizovanej technológie je, že žiakom umožní v praxi si overiť a „ošahať“ procesy riadenia kvality.

Ing. Anton Puškár

M&P spol. s.r.o.

Máte záujem o produkt?

V prípade nejasností nám zanechajte vaše údaje a my vám veľmi radi pomôžeme.

  O nás

  M & P, spol. s r. o. pôsobí na slovenskom trhu už vyše 25 rokov. Ponúkame komplexné hardvérové a softvérové riešenia pre oblasti: výroba reklamy (Signmaking), výroba obalov (Packaging), príprava tlače (Prepress) a ďalšie. M & P, spol. s r. o. je autorizovaným zástupcom globálnych spoločností ako sú: AGFA, KONGSBERG, ESKO, EPSON, X-RITE PANTONE, GM, ADOBE, JUST, EFI, APPLE, DELL, AUTODESK.

  © Map.sk copyright 2020

  Buďte na dosah

  Hľadáte viac informácií?
  Radi Vám pomôžeme

  KONTAKTUJTE NÁS
  Získajte najnovšie informácie

  Náš newsletter Vám zabezpečí pravidelný prísun noviniek v produktoch, aplikáciách a technológiach.